Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A szeptemberi rendkívüliről

2012.09.13

 

Bár rendkívüli testületi ülés zajlott, ez mégis simán beillett volna egy klasszikusnak is, annyi téma gyűlt össze. Persze ezen nincs mit csodálkozni, hiszen majd’ négy hónap telt el az utolsó, rendesen meghirdetett és előkészített tanácskozás óta. Voltak ugyan nyáron „rendkívüli” és gyorsan toborzott összejövetelek, ám azok szemmel láthatóan nem helyettesíthették az ügyrendileg elfogadható változatot… A sok téma közül emelnék ki néhányat a teljesség igénye nélkül.

 

A hivatalos honlap ügyének egyik főszereplője Nagy Sándor. Ő volt eddig az a szakember, aki a szerződésében megfogal-mazottak szerint a kapott írásbeli anyagokat feltette a website-ra. Ennyiben ki is merült a feladata, más konkrétan megfogható jogosultságot kontraktusa nem tartalmazott. Nagy Sándor azonban már nincs alkalmazásban. „Személyes kontaktus nem alakulhatott ki”, ez lehetetlenné tette „a megfelelő kommunikációs környezet kialakítását” - mindezért őt tették felelőssé és felmondtak neki… Érdekes és több szempontból is igen tanulságos történet ez. Lassan évek óta szajkózom, hogy valamit tenni kell a www.mezofalva.hu oldallal, mert szégyen, amit ott ország-világ számára bemutatunk. A problémát abban láttam, hogy nincs meg az a személy, aki a koordinálást, az információk összegyűjtését és elküldését vállalná, ezt szívügyének tekintené, valamint - nem utolsó sorban - megvalósítaná.

Kijelöltük erre Ijjas Gizella művelődésszervezőt, majd magára testálta ezt a szerepkört Dr. Woth László jegyző is, az eredmény azonban mindkét esetben a nullához közelített… Ahelyett, hogy végre megkerestük volna a megfelelően koordináló személyt, „eltávolítottuk” azt, aki a munkáját elvégezte. Azért az idézőjeles többes szám, mert kérdésemre a jegyző előhúzott egy képviselőtestületi határozatot, mely a felmondásról szólt. Bizony rajtam kívül volt más képviselő is, aki értetlenül állt ezen fejlemény előtt. Mint kiderült, valamikor június elején, egy hirtelenjében összetrombitált rendkívüli ülésen, napirendi pont nélkül született meg a döntés. Mikor azt firtattam, hogy ehhez elegendő képviselő volt-e akkor jelen, Márok Csaba polgármester kioktatott, mondván kötekedem, és bántó szándékkal megkérdőjelezem a jogszerűséget. Kiderült később: a polgármester és három képviselő valóban elegendő egy ilyen fajsúlyú döntéshez úgy, hogy a másik három képviselőt még csak nem is tájékoztatják... Mikor azt bátorkodtam megjegyezni, hogy erről talán a távolmaradt képviselőket is értesíteni kellett volna, a jegyző ragadta magához a szót: „más elfogadott határozatot se szoktunk kiküldeni, miért küldtük ki volna ezt?”… És ha már nála járunk, akadt még két elgondolkodtató jegyzői megjegyzés. Nevezetesen, hogy ez a honlap szerinte egyáltalán nem rossz, hiszen vannak olyan helyek, ahol ennél silányabb a hivatalos oldal... Gyorsan annyit közbevetettem, hogy vajon ez a mérce? Válasz már nem érkezett.

Dr. Woth László kifejtette azt is, hogy egy községi honlapnak másmilyennek kell lennie, mint egy szokványos webes felületnek; így és úgy kell megjeleníteni ezt, meg azt, és ezekről jogszabályok is rendelkeznek. Itt már úgy éreztem, szólnom sem érdemes: ha a jegyző úr ennyire tisztában van ezzel, akkor vajon miért nem tett a megvalósításért… Az viszont pozitívum, hogy polgármesterünk szemmel láthatóan végre igyekszik megoldást találni. A vita során elmondtam: egyetértünk abban, hogy rendbe kell rakni ezt a területet, ám abban sajnos már egyáltalán nem, hogy milyen folyamat vezet el a célhoz. Ugyanis szerintem Nagy Sándor eltávolítása semmit sem old meg. Sőt, növelheti a gondok számát. Merthogy felmerült a kérdés: hogyan tovább?

Az ötletelés során elhangzott, hogy helyben lakó egyént kell találni, aki minden informatikai és újságírói feladatot (rendezvényeken való jelenlét, azokról szóló tudósítások és fényképek elkészítése) egyszemélyben ellát. Erre példaként a mezohir.info szerkesztőjét, Horváth Lászlót említettem; finoman szólva sem sok hasonló, honlapkészítésben univerzális, és jó értelemben megszállott személyt tudunk találni. Mert ezek nélkül nem megy! Ez zsákutcának tűnik… Megfogalmazódott aztán, hogy két ember kell: mindkettő helyben lakó legyen, az egyik informatikailag, a másik tartalmilag legyen felelős. Masinka Csabáné képviselőasszony ehhez hozzátette: az egyemberes megoldás lenne a legjobb, ha ez nem megoldható, lehetőleg minél kevesebb egyént bízzunk meg a feladattal, mert sok bába között, látjuk, elvész a gyerek. Sóki László képviselő szerint anyagokat feltölteni amúgy nem nagy dolog, kis túlzással ezt bárki meg tudja csinálni… A kérdés tehát az, találunk-e ilyen egyént vagy egyéneket? Többre nem jutottunk, mert a parttalan vitát a polgármester azzal zárta le, hogy a hó végi testületire mindenki írásban tegye meg a honlappal kapcsolatos elképzeléseit.

 

Az informatikánál maradva: Juhász Sándor a hivatalban olyan rendszert fejleszt, melynek segítségével egy jelszóval védett helyről lesz a képviselők számára elérhető az adott ülésre szánt dokumentáció, így elkerülhetővé válik, hogy valaki levelező-programja esetleges hiányosságai miatt ne kapja meg az olykor méretes anyagokat. Végre talán eljutunk oda is, hogy @mezofalva.hu e-mail-címet is használhatunk majd.

 

Következzék egy újabb érdekesség, a tűzoltók ügye. Ők, ahogy az a mezohir.infon is olvasható, továbbra is várnak a 100.000 Ft-os önkormányzati támogatásukra. A megboldogult Kulturális Bizottság javaslatára fogadta el annak idején a képviselőtestület azt, hogy a tűzoltóknak - a polgárőrökhöz és a futballistákhoz hasonlóan - ne kelljen évről-évre pályázatot benyújtaniuk, hanem külön költségvetési soron szerepeljenek. Az év elején megtörtént az a furcsaság, hogy eltűnt a táblázatból a tűzoltók sora. A költségvetés tárgyalásakor szóvá is tettem ezt a hiányosságot, mire Bencze Éva, pénzügyi csoportunk vezetője megnyugtatott: ugyan valóban nincsenek külön soron, ám a civilek rublikájában ott van fixen az összeg. Nos, ehhez képest kiderült most, hogy eddig azért nem történt meg a kifizetés, mert nincsenek külön soron, és pályázniuk kellett volna… Maga Márok Csaba is meglepődött az indokláson. Némi zavart követően abban maradtunk, hogy írjanak tűzoltóink pár mondatot arról, hogy mire költik az összeget, és akkor utalásra kerül a pénz...

Ha így végre megkapják a támogatást, ezen már ne múljon… Képviselőként rendkívül kellemetlen ezt az ügyet is végigasszisztálni, ebben szerepelni. Hiszen például e tekintetben nyugodt volt az ember: a testület erről döntést hozott, és ha még technikai okok miatt a költségvetési táblában nem is szerepeltek, szóban tisztáztuk a tűzoltók dolgát. Erre ilyen kényes helyzet áll elő szeptemberben(!), egy olyan civil csoporttal kapcsolatban, akik önkéntes alapon hihetetlenül fontos és értékes munkát végeznek az önkormányzatnak éppúgy, mint a községnek. Az összeg pedig, valljuk meg őszintén, finoman szólva sem egetverő, és nincs egyenértékben az elvégzett feladatokkal. Mégis hónapok óta megalázó módon rágódunk ezen, „ígérgetünk és hitegetünk”, aztán nem történik semmi… Talán majd most.

 

Ha már a tüzeknél tartunk, felvetettem, hogy rendkívül sok a panasz a nyári égetésekre, erős és büdös füstölést eredményező tűzgyújtásokra. A jegyzői válasz az volt, hogy természetesen tudnak ezekről, de a hivatalnak nem áll módjában intézkedni, lévén ez a hatósági feladat, például az állattartással kapcsolatos ügyekkel együtt, átkerült a megyei kormány-hivatalhoz… Tehát ott lehet reklamálni. Vagyis ezt valószínűleg úgy kell elképzelni, hogy a mezőfalvi polgár Székesfehérvárra elutazik, bejelenti sérelmét, és majd onnan kijönnek valamikor tetten érni és intézkedni. Ezalatt pedig lassan odajutunk, hogy hivatalunk épülete előtt is vígan tüzet gyújtanak, következmények nélkül, hiszen „mi” nem intézkedhetünk… Hát kérem, ez megint egy nagy furcsaság! Még ha így is van, olykor egy-egy jegyzői faluszemle, egy-egy érezhetően szagos utcai bejárás, a jelenlét, az elbeszélgetés, tehát maga a problémával való törődés visszatartó erejű lehetne. Persze, kérdés nélkül is tudom az unalomig ismert választ: nincs apparátus, nincs idő, más dolguk van…   

 

Az esküvők is szóba kerültek a tekintetben, hogy a nyáron több olyan esketés is volt, amikor a násznép egyszerűen nem fért be a hivatali házasságkötő-terembe, mert az olyan kicsi. Megoldás létezik, nyugtatott meg a polgármester, a jegyzőhöz kérelmet kell beadni, és pozitív elbírálást követően az anyakönyvet ki lehet vinni a Kiss Kálmán Művelődési Házba, ahol azért jóval nagyobb a tér.

 

A soron következő programokról: október 1-jén, hétfőn tartjuk az Idősek Világnapját. Délután négy órától indul a Kiss Kálmán Művelődési Házban az ünnepi műsor, a sztárvendég Poór Péter énekes lesz. Szeptember 29-én, szombaton Szüreti Bál következik. A program 15 órakor kezdődik a Tájháznál, onnan indul a felvonulás. A bál a Piac téren lesz.

 

A polgármester beszámolt arról, hogy a Régi Tanácsházát sikerült szépen felújítani, a ház melletti zöld területet pedig elkerítik, és igyekeznek ott parkosítást végrehajtani.

 

Sóki László művelődési házunk udvarára hívta fel a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy sürgető lenne végre ott is terepet rendezni, merthogy nagyon jó programokat lehetne ezen a helyen tartani. Szívemből beszélt, nagyon egyetértek vele! Más kérdés, hogy ez is egy örök téma, számos korábbi elképzeléssel, melyekből eddig semmi sem lett. Talán most.

 

IKSZT - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér. A Kiss Kálmán Művelődési Házban. Az utóbbi időben ezt a fogalmat nagyon megtanultuk. Már csak azért is, mert hónapok óta rendszeresen felvetettem, hogy kellene már valamit tenni ezzel kapcsolatban. Programokban gondolkodni, azokat meghirdetni, valamint pályázatot kiírni a megnyert másfél státuszra! Mindig az volt a válasz, hogy ez-, máskor meg más engedély hiányzik; addig, amíg ezek nincsenek, nem tehetünk semmit. Most viszont már ég a lábunk alatt a talaj, mert október 1-jén indulni kellene… Ijjas Gizella programterve az ülés napjának délelőttjén érkezett meg a képviselőkhöz, azzal így érdemben nem lehetett foglalkozni... Az biztos, hogy a pályázatban jelentős megkötések vannak, melyeket teljesíteni kell. Kérdésemre, hogy mi lesz a néptáncosokkal és az asztaliteniszezőkkel, azt a választ kaptam, hogy természetesen gondoltak rájuk, és úgy alakítják ki a programsort, hogy az ő érdekeik ne sérüljenek. A Kiss Kálmán Művelődési Ház nyitvatartásáról annyit tudtunk meg, hogy minimum napi hat óra a kötelező, mégpedig úgy, hogy minden héten egy hétvégi napon is ezt teljesíteni kell. Részt veszünk az úgynevezett TÁMOP-programon is, mely tulajdonképpen egy E-pont létrehozását jelenti a Művelődési Házban tanfolyamokkal, képzésekkel és gépállomány-bővítéssel.

Sokakat érdeklő téma, hogy mi lesz az IKSZT keretében elnyert nyolcórás gondnoki, és a négyórás gyermekmegőrzői státusz betöltésével (ez utóbbi lehetőséget ad az itt futó programokon résztvevő szülőknek, hogy gyermeküket megnyugtatóan elhelyezzék a Művelődési Házban). Nos, itt is sikerült kivárni a legutolsó pillanatig... A teljes állás kapcsán az az elképzelés látott napvilágot, hogy október elejétől december végéig szóló időszakra vonatkozóan meghívásos pályáztatást bonyolítanak le, határozott idejű szerződés megkötésével. Január elsejétől pedig két út lehetséges: vagy beválik és marad az illető, vagy új egyén kerül a posztra. Dr. Woth László az eljárást jogszerűnek látja.

A magam részéről azt nagyon sajnálom, hogy ezzel nem mindenkit érünk el, akit elérhetnénk. Meghívunk néhány embert - írja le és mondja el, mit csinálna -, de meglátásom szerint ez tűzoltás. Előbb kellett volna ébredni, és legalább községi szintem meghirdetni ezt az álláslehetőséget. Hogy egy nagyobb merítéssel kiválaszthassuk azt a személyt, aki aktívan tudja majd segíteni Ijjas Gizellát ebben az igencsak embert próbáló IKSZT-s megvalósításban. Úgy érzem, korrekt ez lett volna mindenkivel szemben. Ha már egyszer van ilyen munkalehetőség. Javaslatom azonban hónapok óta csak süket füleket talált… Ami a gyermekmegőrzői félállást illeti, arra konkrét jelölt már van, ám hivatalossá személye a szeptember 26-i ülésen válik.

 

Bán Balázs, képviselő

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Hercegfalva

(xzb, 2012.09.13 16:59)

Érdekes testületi volt.....!Jegyzőnk nem változott semmit az évek folyamán miért is tette volna így is címzetességig jutott !!Jobb a probléma megoldását kerülni azzal nem kell dolgozni!A polgármester felelőssége a jegyzői munka!Januártól a járásnál lesz a jegyzőség,észre sem vesszük a hiányát!